Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan bebeklere hizmet vermektedir. Ünitemiz, yenidoğan alanında güçlü sağlık kadrosu, özel eğitimli hemşireleri, teknik donanımı ve geniş mekanı ile 24 saat hizmet vermekte, ailelerin bilgilendirilmesi ve eğitiminde gerekli olanakları sağlamaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, 21 yatak sayısı Niğde İlinde 3. basamak yoğun bakım hizmeti veren  ileri düzey olanaklara sahip en geniş yoğun bakımdır. Ünitemizde bebeğin doğum haftası ve kilo girişi yapıldığında otomatik yatak ısısı veren göstergeli Hayat hastanesi 21 kuvöz, , 2 ventilatörlü transport kuvöz, 7 mekanik ventilatör, 7 LED ışık veren fototerapi cihazı, kan gazı cihazı, 24 monitör, portable röntgen, USG ve EKO cihazı bulunmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz 24. gebelik haftasından itibaren; prematüre (erken) doğan, mekanik solunum desteği ihtiyacı olan, düşük doğum ağırlığı olan, çoğul gebelik sonucu doğan, gebelik haftasına göre doğum ağırlığı düşük veya fazla olan, zor doğum sonucu oluşan organ hasarı  riski yüksek olan bebeklere, yenidoğan sarılığı ve enfeksiyonu olan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır. Ünitemiz, hastanemizde doğan bebeklerin yanı sıra  dış merkezlerde doğup yoğun bakım ihtiyacı olan  yenidoğan  bebeklere de sağlık hizmeti vermektedir. Bu amaçla hava ve kara ambulans sistemleri ile işbirliği içinde hizmet sağlanmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde; mekanik solunum desteği, kan değişimi, fototerapi (ışık tedavisi), perkütan katater uygulamaları, total parenteral nutrisyon (damar yolu ile beslenme) uygulamaları, toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi), invaziv kan basıncı monitörizasyonu (el değmeden göbek damarından tansiyon ölçümü), hasta başı EKO (elektrokardiyografi), hasta başı USG (beyin ve diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason), retinopati muayenesi (erken doğan bebeklerin göz muayeneleri) de yapılmaktadır. Ünitemiz; Çocuk kardiyoloji bölümünden konsültasyon hizmeti almaktadır.

Yenidoğan bebeklerde enfeksiyondan korunmayı sağlayan lokal bağışıklık, hücresel ve humoral bağışıklık sistemi erişkine oranla yetersizdir. Bu dönemde bebekler enfeksiyona yatkındır. Yenidoğan ünitelerinde uygulanan enfeksiyon kontrol yöntemleri ile enfeksiyon oranları önemli oranda azalmaktadır. Ünitemizde giriş çıkışlarda uygulanan kontrol yöntemleri, kapasitenin dışında hasta kabulünün önlenmesi, hasta odaklı primer hemşirelik bakımının uygulanması, enfeksiyon kontrol komitesinin etkin çalışması, izolasyon ünitesinin etkin kullanımı, el yıkama, aletlerin sterilizasyonu, disposable malzeme kullanımı ve çalışanların sağlığı açısından özel önlemlerin alınması sayesinde hastane enfeksiyon oranı çok düşüktür.