Uz. Dr. İbaa YAHYA(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Uz. Dr. İbaa YAHYA(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)


Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2015
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020
 
 
Tıbbi İlgi Alanları