Nöroloji

Nöroloji

Uz. Dr. Merih Ümran GÖNÜL

Nöroloji beyin, beyin sapı, omurilik, sinir sistemi ve kasların işleyişi ile ilgili sorunlarla ilgilenen bilim dalıdır.

Nöroloji bölümünde tedavisi gerçekleştirilen hastalıklar

  • Beyin damar hastalıkları

  • Baş ağrısı (migren), epilepsi (sara)

  • Periferik sinir hastalıkları

  • Kas hastalıkları

  • Multipl Skleroz ve benzeri hastalıklar

  • Uyku bozuklukları

  • Baş dönmesi

  • Parkinson hastalığı

  • Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları

  • Beyin ve omurilik tümörleri ve iltihaplanmaları

Vücudun sinir sistemiyle ilgili hastalıklara nörolojik hastalıklar denilmektedir. Nörolojik hastalıklar tüm vücut sistemlerini de etkileyebilmektedir. Çünkü beyin, omurilik ya da sinirlerin elektriksel yapısındaki anormallikler birçok soruna yol açabilmektedir. Bu sorunlara inme, kas zayıflıkları, koordinasyon problemleri, his kaybı, nöbet geçirme, sersemlik, acı ve şuur kayıpları örnek olarak gösterilebilir. Birçok tanımlanmış nörolojik hastalık bulunmaktadır, bazıları nispeten yaygındır fakat genellikle az görülmektedir.

Nörolojik muayene

Nörolojik hastalıklarda hastadan nörolojik hikayesinin alınması ilk adımdır. İyi bir öykü alınması, tanıya büyük ölçüde yaklaştırır. Örneğin ani başlayan baş aprısı, bulantı, kusma ve bilinç kaybı öyküsü alındığı zaman kafa içinde bir basınç ve hacim artışı söz konusudur; bu da kafa içinde bir kanamaya sebep olabilir. Erken teşhis için önemli olan ilk adım hastanın öyküsünün doğru değerlendirilmesidir. Nörolojik muayenede sıradan gelen adımlar bilinç, kraniyel sinir, motor sistem, refleksler, sinir germe testleri olabilir. Bilinç muayenelerinde uyanıklığın değerlendirilmesi, letarji, konfüzyon, deliryum değerlendirmeleri ön plana çıkmaktadır. Bellek, dikkat, lisan fonksiyonu, beceri kontrolü, denge, koku muayeneler, görme kontrolü ile birlikte modernt tıp görüntüleme yöntemleri sayesinde iyi ve doğru bir nörolojik muayene uygulanmaktadır.

Nörolojik hastalıklarda tedavi

Modern tıp uygulamalarında, gelişmiş laboratuvar çalışmaları önemli katkı sağlamaktadır. Laboratuvar, nörolojik hastalıkların tanı ve tedavilerinde önemli yer tutmaktadır. Özellikle beyin damar hastalıklarında çok önemli olan Memorial radyoloji bölümü, kesintisiz hizmet vermektedir. CT, MR, Anjiografi, nörolojik rehabilitasyon, girişimsel nöroradyoloji uygulamaları nörolojik hastalıkların teşhislerinde ve tedavisinde önemli yer tutmaktadır. Başta epilepsi ve bilinç bozuklukları olmak üzere çeşitli hastalıklarda tanı da önemli olan uyanıklık ve uyku EEG tetkiklerinin yapıldığı EEG Laboratuvarı, uyku bozukluklarında kullanılan tüm gece Uyku Laboratuvarı ve sinir ve kas hastalıklarının tanısında kullanılan EMG ve Uyarılmış Yanıtlar Laboratuvarı Nöroloji Bölümü’nün belli başlı laboratuvarlarını oluşturmaktadır. Tüm bu tedavi ve uygulamalar Memorial Nöroloji Merkezde deneyimli kadro ve modern teknolojik uygulamalar ile gerçekleştirilmektedir.