Misyon & Vizyonumuz

Misyon & Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Bireylerin tüm sağlık sorunlarının etik ilkeler ışığında kaliteli ve başarılı yöntemlerle çözüme kavuşturulması ve bu sayede toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Tıp alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek uygun ekonomik şartlarda toplum yararına sunulmasıdır.

VİZYONUMUZ

Yurt içi ve yurt dışından gelen tüm hastalar ile hasta yakınlarının haklarına saygı duyularak memnuniyetlerinin oluşturulması, sunulan nitelikli, kaliteli ve uygun sağlık hizmetlerinin gelişiminin ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

DEĞERLERİMİZ

• Güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir sağlık hizmetinin herkese eşit sunulması öncelikler arasındadır.
• Çalışmalar; yasal, tıbbi, insani ve ahlaki ilkeler ışığında gerçekleştirilmektedir.
• Hasta, hasta yakınları ile tüm hastane personeli için memnun olabilecekleri güvenli ve sağlıklı ortamların sağlanmasına önem verilmektedir.
• Tıp alanındaki bilimsel gelişmelerin ve ileri teknolojilerin takip edilerek hastalık tanı ve tedavi yöntemlerinde kullanılmasına azami özen gösterilmektedir.