logo1Hoşgeldiniz Niğde Özel Hayat Hastanesi Online İşlemler erandevu4

kurumsal

2005'ten beri Niğde'de hastanecilik alanında faaliyet gösteren Hayat Hastanesi 27 doktor ve 163 çalışanı ile Niğde de hizmet vermektedir

Bizim tek gayemiz halkımıza güvenilir ve en iyi imkanlar çerçevesinde hizmet etmektir.Çünkü bu hayatta önemli servet sağlımızdır.Saygılarımla

 


MİSYONUMUZ:
Özel Niğde Hayat Hastanesi’ nde hasta ve personel memnuniyetini ön planda tutarak, insan ve hasta hakları ile etik kurallara uygun şekilde, güler yüzlü, konforlu ve hatasız hizmet sunma ilkesidir
Misyonumuza ait maddeler
• Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde rehberlik yapan,
• Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini ilke edinen,
• Sürekli kendini geliştiren, iyi niyetli, güler yüzlü, özverili, ekip anlayışı ile çalışan, insana hizmeti bir değer olarak benimseyen personeliyle
• Açık ve dürüst yönetim anlayışımızla
• İnsan haklarına saygılı, güvenli, etik ilke ve değerlere bağlı bir hastane olmak.
VİZYONUMUZ:
• İleri teknoloji ve en son bilimsel tıbbi yöntemleri takip ederek tüm sağlık çalışanlarına cevap veren,
• Bölgesinde sağlık hizmetinin sunumunda en iyi olmayı hedefleyen,
• İlk tercih edilen ve referans gösterilen,
• Güvenilir ve saygın hastane olmak.
İLKELERİMİZ:
• İnsana saygı
• Çalışan, Hasta, Hasta Yakını Memnuniyeti
• Tıbbi Etiğe Bağlılık
• Güven
• Özel Hayata Saygı
• Samimiyet
• Dürüstlük
• Tarafsızlık
• Şeffaflık
• Hakkaniyet
• Dayanışma
• Ekip Anlayışı
• Sürekli Eğitim, Gelişim
Kurumsal amaç ve hedefleri:
Misyon, vizyon ve değerler paralelinde hastanenin amaç ve hedefleri belirlenirken iç çevre faktörleri( insan kaynakları, finansal durum, büyüklük, hizmet çeşitliliği, yapısal koşullar vb) ve dış çevre faktörleri( hukuki çevre, kamusal ilişkiler, toplumun sağlık yapısı, tedarikçiler, rakipler, vb) ile birlikte değerlendirme yapılır.
Hastanemizde temel amaç, her türlü koruyucu önlemlere rağmen oluşabilecek hastalık durumlarında erken teşhis, hızlı ve etkin tedavi ve hastanın kısa zamanda eski konumuna getirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirirken eldeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hasta ve toplum tatmininin sağlanması gerekmektedir.
Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
Meslek etiğine saygılı, mesleğini seven, meslek yaşamı boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, tıp uygulamalarının gerektirdiği değerlere ve sorumluluğa sahip,
Hasta, hasta yakını ve çevresindeki insanlar ile uygun ve etkin ilişkiler kurabilen personel sağlamaktır.
En ileri bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde ve konforlu bir ortamda sunulduğu, hasta odaklı bir hastane işletmeciliği ile örnek bir model oluşturan, bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı mükemmel tıbbi bakım hizmetleri ile konforlu otelcilik hizmetlerinin birbirini tamamlayacak şekilde sunulduğu, lider bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

 

Kurumsal İletişim Stratejisi:
Kurumsal İletişim Departmanımızın görevi; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için sağlık bilgilendirmeleri yapmak ve karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaparak hasta / hasta yakınlarının kaliteli sağlık hizmeti almalarını sağlamaktır. Bununla birlikte, "Hasta / hasta yakını tatmini işletmenin başarısının anahtarıdır" anlayışıyla hizmet veren Kurumuz; hastane yönetiminin uyguladığı hizmet anlayışının, çalışmaların hasta / hasta yakınlarına duyurulması, benimsetilmesi, kuruma karşı kamuoyunda olumlu bir tutum yaratılması, halkın kurum hakkındaki düşüncelerini, taleplerini yönetime sunarak yönetim ve kamuoyu arasında köprü görevini üstlenmiştir.
Halkla İlişkiler uygulamalarında ilk iletişim hasta ve hasta yakınlarının hastaneye attığı ilk adımla başlar. Hasta yönlendirme ve bilgilendirme ile görevli hasta temsilcileri, halkla ilişkiler zincirinin bir halkasını oluşturur. Hastanenin hizmetlerini anlatırken, tıbbi etikten ayrılmadan halkın anlayabileceği bir dil kullanarak hizmet bilgilendirmesi yapılır.
Hastanemizin Kurumsal İletişim Departmanında; hasta anketleri yapılarak, hastalarla birebir görüşülerek hasta öneri ve şikayetleri alınır. Öneri ve şikayetler, Hasta Öneri ve Şikayetlerini Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek ilgili kişilerce hastaya geri bildirimde bulunulmaktadır. Kurum içi iletişim, hasta / hasta yakınlarına yönelik yapılan eğitim seminerleri, hizmet ve gelişmelerle ilgili basın bildirilerinin yayınlanması, belli gün ve haftalarda özel etkinlik planlaması, hasta sadakati yaratmak gibi faaliyetler Kurumsal İletişim Departmanı tarafından organize edilmektedir. Bu etkinlikler ilan edilirken internet sitesinde yada yemekhanede bulunan ilan panosunda ilan edilir.
Hasta haklarına dayalı sağlık hizmeti anlayışı ile hizmet veren hastanemiz, konumlandığı bölgede bir referans merkezi olma vizyonu ile hizmet anlayışını her geçen gün yenilemekte ve hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır.

Hastane içerisinde etkileşim içerisinde bulunan tüm bölümler hastane içi kısa kodlar ile telsiz ve sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlarlar. Özellikli bazı bölümlerde (ör. Acil servis.) kişilerin acil durumlarda ulaşılabilecek telefon numaraları ayrıca listelenmiş ve bölümlerde muhafaza edilmiştir. Hastane hedef kitlesi arasında yer alan hastaların telefon numaraları ve adresleri HBYS üzerinden kayıt esnasında alınır ve saklanır, gerekli durumda kullanıcılar buradan hastalara ulaşır. Yatan hastalar taburcu olurken taburculuk formunda hastanenin telefon numarası ve adresi herkese mutlaka bildirilir. Hastane internet sitesinde hastanenin güncel telefon adres ve dâhili kodları mevcuttur. Ayrıca hastalarımızdan gelen mesajlarda buradan görülebilmektedir. Online randevu sistemi oluşturulmuş hastalarımızın randevularına daha kolay ulaşımı sağlanmıştır. Hasta ve çalışan görüşleri hem hastane içerisindeki dilek, şikâyet, öneri kutularından hem de internet sitemizdeki hasta ve yakınlarının görüşleri, çalışan görüşleri şeklinde takip edilmektedir. Diğer afiş, broşür, duyuru ile bilgi edinme idari bölümde yer alan personel duyuru panosundan duyurulur. Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim resmi yazı, telefonla irtibat ile yapılır. Konu ilgilisine resmi yazılar yazı işleri aracılığı ile aynı gün dağıtılır. Hasta ve yakınları tanı ve tedavi süresince sorumlu hemşire ve hemşireleri tarafından sürekli ve sık sık ziyaret edilir ilgili eğitimler verilir, oda telefonu hakkında bilgi vererek görüşme yapması sağlanır

 

 

 

İletişim Bilgilerimiz

Adres

    ÖZEL NİĞDE HAYAT HASTANESİ SELCUK MAH.ALPAT SK. NO:1/1 NİĞDE Tel: 0 388 233 16 66 FAX: 0 388 233 16 65 E-mail: info@nigdehayat.net Niğde/Türkiye

İletişim