Doç. Dr. Osman YILDIZLAR (Genel Cerrahi)

Doç. Dr. Osman YILDIZLAR (Genel Cerrahi)


Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1974
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1982
Mesleki Deneyim
 
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi 
T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Sürmene Devlet Hastanesi
 
 
 
Tıbbi İlgi Alanları