Covid Check Up

Ayrıntılı Check-Up kapsamında yapılan tetkik ve tahlillerle, Covid virüsünün mevcut olması durumu, ayrıca daha önce geçirip geçirmediğinizin ve organ fonksiyonlarındaki tahribatların tespiti yapılmaktadır.