Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

Uzm. Dr. İba Yahya

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'müzde, 0-16 yaş aralığındaki bebek, çocuk ve ergenlerin muayene ve tedavileri yapılmakta ve koruyucu sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

Sağlam bebek, çocuk muayeneleri, çocukların sağlıklı gelişmesini desteklemek için önemli bir fırsattır.

Bölümde kullandığımız sağlık rehberleri ile çocuklar ve ailelerinin karşılaştığı yaralanmalar, eğitim yetersizliği, çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, aile sağlığını etkileyen çevresel etmenler, şişmanlık ve riskli davranışlar, sigara, alkol ve ilaç gibi sorunların saptanması ve zararlı etkilerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Çocuk hekimlerimiz çocukların büyüme , gelişme, sosyal yetenek ve aile yaşamı hakkında bilgi edinmekte ve sağlıklı gelişimleri için yönlendirmektedir.

Çocuklarımızın doğumdan itibaren belirli aralıklarla takipleri ve gerektiği zaman tedavileri yapılmaktadır.

Bebeklerimizin, doğumdan itibaren ilk olarak ilk hafta içinde, 15.günde, daha sonra ise ilk yıl 1 ay aralıklarla ikinci yıldan sonra altı ay aralarla rutin muayeneleri yapılmaktadır. Bu muayenelerde bebeklerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimi değerlendirilmekte, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü önerileri göz önünde bulundurularak aşıları yapılmaktadır.

Bölümümüz acil tıbbi durumlarda çocuklarımıza müdahalede bulunacak personel ve donanıma sahiptir.

Bölümümüzün en önemli hedeflerinden biri de anne sütü ile beslenmenin bebeğin gelişimindeki önemini vurgulamaktır. Tüm bebeklerimizin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri konusunda tüm hemşire ve hekimlerimiz çaba gösterirken, kadın hastalıkları ve doğum bölümünden de destek alınmaktadır.