Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

 

Çocuk Cerrahisi Bölümünde verilen hizmetler

Özel Niğde Hayat Hastanesi Çocuk Cerrahisi bölüm; çocukların mide barsak sistemini (gastrointestinal sistem), solunum sistemini (göğüs cerrahisi), üreme ve boşaltım sistemini (genitoüriner sistem) ilgilendiren cerrahi hastalıklar deneyimli ekibimiz tarafından tedavi edilmektedir. Birçok laparoskopik ve endoskopik işlem ile çocuk hastalarımız konforlu bir şekilde tedavi olabilmektedir. 

Başlıca tedavisi yapılan hastalıklar:

 • Laparoskopik girişimler;
  • Apandisit
  • Kolesistektomi (safra kesesi alınması)
  • İnguinal herni (kasık fıtığı ameliyatı)
  • Testis araştırılması
  • Over kisti ve torsiyonu
 • Laparoskopik ve endoskopik uygulanan ürolojik işlemler
  • Üreteropelvik bileşke darlığı
  • Vezikoüreteral reflünün endoskopik ve açık cerrahisi
  • Böbrek ve idrar yolu taşlarının endoskopik tedavisi
  • Varikosel
 • Kasık Fıtığı, hidrosel, kordon kisti açık ameliyatları
 • İnmemiş testis cerrahisi
 • Testis torsiyonu (Yumurtanın torba içerisinde dönmesi)
 • Göbek fıtığı ve göbek akıntısı sebepleri
 • Kız çocuklarda labial yapışıklık
 • İnvajinasyon (barsak düğümlenmesi) laparoskopik ve açık cerrahisi
 • Çocuklarda kabızlık, anüsten kan gelmesi ve dışkı kaçırma problemleri
 • Hipospadias (peygamber sünneti) ve sünnet
 • Hirschsprung hastalığının (barsakta sinir yokluğu) cerrahi tedavisi ve takibi
 • Anorektal malformasyonların (anüsün doğuştan yokluğu veya yanlış yere açılması) cerrahi tedavisi ve takibi
 • Yeni doğanın doğumsal cerrahi hastalıkları
  • Diyafragma hernisi
  • Özofagus atrezisi (yemek borusu tıkanıklığı)
  • İntestinal atreziler (İnce ve kalın barsak tıkanıklıkları)