Ameliyathane

Ameliyathane

Ameliyathanemiz, tüm cerrahi bölümlerde operasyona alınacak hastaları operasyon öncesinde değerlendirip, muayene edip gerekli konsültasyonları ve ek tetkikleri isteyerek hastaları ameliyata hazırlar. Anestezi şeklini belirleyerek operasyon öncesi hastaya uygulayacağı anestezi tekniği hakkında bilgi verir.

Altyapı ve Donanım

Her türlü donanıma uygun ameliyathane odaları
Gelişmiş, son teknoloji, anestezi cihazları, monitörler, infüzyon cihazları
Anestezi uygulamalarına müsait USG
Periferik blok uygulamalarında kullanılan sinir stimülatörü, kateter ve iğne setleri
Pediatrik vakalarda anastezik açıdan müdahaleler için her türlü malzemenin bulunduğu özel arabalar
Uyanma ve takip ünitesi; bu ünite içinde tüm malzemelerin bulunduğu depo
Narkotik ilaçların takibi için özel olarak oluşturulmuş sistem
Ameliyat öncesi hastaların görülebilmesi için poliklinik hizmetlerinin ve küçük girişimlerin yapılabileceği ünite
Tüm hastalara uygulanan hasta kontrollü analjezi (PCA)
Ameliyat - İşlem ve Girişimler

Bölümümüzde;
Entübasyon, santral ven ve arter kanülasyonları, sıvı ve kan tedavisi için gerekli girişimler, ağrı tedavisi, zor hava yolu uygulamaları, periferik ve santral tüm sinir blokları, mekanik ventilasyon uygulaması, bölümlere ve hastaya spesifik tüm anestezi ve analjezi uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmektedir.