Pediatrik Kardiyoloji

Pediatrik Kardiyoloji

Anne karnındaki bebekteki kalp sorunlarının tespit edilmesi, doğuştan gelen kalp hastalıkları, kalp romatizması gibi ilerleyen dönemlerde görülen rahatsızlıklar ve çocukluk çağında ortaya çıkan kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi Uz. Dr. Derya ÇİMEN tarafından yapılmaktadır.

Bölümde elektrokardiyografileri çekilen ve muayeneleri yapılan hastalara ekokardiyografik değerlendirme yapılabilmektedir. Çocuk Kardiyolojisi Bölümü’nde ritim holter, 24 saatli tansiyon analizi ve efor testi uygulanabilmektedir.

Günümüzde çocuklarda kalp hastalıkları sıklıkla görülmektedir. Bu nedenle her çocuğun yılda bir kez kalp kontrolü yaptırması gerekmektedir. Doğuştan gelen kalp hastalıklarının sebepleri arasında annenin gebelikte bazı enfeksiyonları geçirmiş olması ve bazı ilaçların kullanılması, annenin sistemik hastalıklarının olması olabilir. Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi toksinlere maruz kalan anne karnındaki bebekler kalp sorunları açısından daha fazla risk altındadır. Çocukluk yaş grubu 0-18 yaş arasında yer alır ve her yaş grubunda kalple ilgili sorunlar yaşanabilmektedir. Yenidoğan bebeklerde doğumsal kalp hastalıkları daha ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle çocukların kalp kontrolleri düzenli olarak yaptırılmalıdır.

Çocuk kalp hastalığı belirtileri arasında steteskop muayenesinde duyulan üfürüm, morarma, kilo alamama, gelişim yetersizliği, sık nefes alma, göz kapaklarında şişme, sık solunum yolu enfeksiyonu, göğüs ağrısı, hareketleri tolere edememek bulunabilir. Çocuklarda doğumsal kalp hastalıklarının büyük kısmında tedaviye gerek olmaz, çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından klinik muayene, EKG ve EKO ile izlenirken hastalığın doğal seyri sırasında çocuğun gelişimi hiç etkilenmez, büyük kısmında yaşam süresi ve kalitesi normal çocuklar gibidir. Ancak bazı hastalıklarda girişimsel yöntemler uygulanabilmektedir. Anne ve babaların bebeklerin doğumdan sonraki rutin takiplerini düzenli yaptırmaları kalp sağlığı açısından önemlidir. Bir çocuk hekimi belirtileri fark ettiği zaman hastayı çocuk kardiyoloji doktoruna yönlendirir.